2014, മാർച്ച് 26, ബുധനാഴ്‌ച

രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് എന്‍റെ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്...


കേരള സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് എനിക്ക് പൊതുവായി ചോദിക്കാനുള്ളത്...


കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഐക്യപുരോഗമനസഖ്യ സര്‍ക്കാരിനോട്...


ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിയോടും അതിനെ നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനോടും...


സി പി എമ്മിനോട്...



----------------------------ശ്രീകാന്ത്‌ മണ്ണൂര്‍
----------------------------25/03/2014

1 അഭിപ്രായം: