2017, ജനുവരി 8, ഞായറാഴ്‌ച

ആദായനികുതി-നൂലാമാലകള്‍

ഇത് മുമ്പൊരിക്കല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഞാന്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്..അത് ഇവിടെ പുന:പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു..