2011, ഒക്‌ടോബർ 5, ബുധനാഴ്‌ച

ഓര്‍മ്മകള്‍

അങ്കണതൈമാവില്‍* നിന്നു -
തിര്‍ന്നോരാ മാമ്പഴമെന്‍ 
ആര്‍ദ്രമാം ഹൃദയത്തില്‍ 
ഒരായിരം മിഴിനീര്‍ 
ത്തുള്ളികള്‍ നിറയ്ക്കവേ -
ഏതോ വാസര സ്വപ്നത്തിന്‍
ഏകാന്ത നിമിഷത്തിലെന്നോ
മാങ്കനിതന്‍ മാധുര്യവും പോയ്‌ 
വാസന്തവുമെങ്ങോ മറഞ്ഞു.
കാത്തിരിക്കുന്നോരോ നിമിഷത്തിലും 
അറിയുന്നു ഞാന്‍ എന്നിലെ നിന്നെ. 
എങ്കിലും ഇങ്ങിനി വരാത്തവണ്ണം 
എപ്പോഴോ നീ അകന്നിരുന്നു.

{* കടപ്പാട്: ശ്രീ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ "മാമ്പഴം" എന്ന കവിതയോട്}

[ഈ കവിത "സ്വപ്നം" എന്ന പേരില്‍ എം ഇ എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കുറ്റിപ്പുറം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'നിളയുടെ കൈയ്യൊപ്പ്' എന്ന കൈയ്യെഴുത്തു    പ്രതിയില്‍ വന്നിരുന്നു.]

---------- ശ്രീകാന്ത് മണ്ണൂര്‍  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ