2016, ഏപ്രിൽ 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സഹ്യപുത്രാ....മാപ്പ്....


1 അഭിപ്രായം:

  1. അവസരോചിതമായ കുറിപ്പ്. നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നാലഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ആന വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നു. മാറ്റം വരും ഈ അനാചാരത്തിന്. മെല്ലെയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ